Home

Re-Creatio

ARCHITECTUUR & PROCESMANAGEMENT

De afgelopen crisisjaren hebben hun sporen nagelaten. Veranderingen in gedrag beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen en nieuwe consumententrends ontstaan. Al enkele jaren groeit onze afkeer voor het massale. Groot staat synoniem aan niet te vertrouwen en onpersoonlijk. En met alle mogelijkheden die we hebben om het zelf te regelen, wordt het kleine steeds aantrekkelijker.

Waar de consument  in zijn vrije tijd op zoek ging naar een ‘experience’ - het liefst grootschalig en eenmalig -  vindt er nu een verschuiving plaats en  is het niet langer een belevenis (‘experience’) die de consument zoekt, maar een beleving. Emoties brengen de consument in beweging, waarbij de intieme en de persoonlijke ervaring de harten van de mensen raakt. Het gaat nu om de kleinschalige, intieme en persoonlijke belevingen die doorslaggevend zijn bij de keuze van de consument.

Achterliggende behoefte is de wens het liefst zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven te hebben: gezond, gelukkig en zo zelfstandig mogelijk eventueel met hulp van mantelzorg. Deze menselijke maat is de basis voor de door Re-Creatio ontworpen plekken om te wonen, werken en  recreëren.


 

Re-Creatio speelt met haar projecten in op de cultuuromslag van ik naar wij, van lineair naar circulair, van globaal naar lokaal. 

 

RECREATIEVE OBJECTEN


  • Verenigingsgebouwen
  • Boomhutten
  • Tuinobjecten

MINI-HUIZEN


Een mantelzorgwoning is een compleet mini-huis dat geplaatst wordt in de tuin van de zorgbehoevende of de zorgverlener. Mantelzorgwoningen zijn een alternatief voor een seniorencomplex of zorginstelling. Het combineert privacy met de nabijheid van familie of andere mantelzorgers.

Het mini-huis kan al dan niet gecombineerd worden met de  bestaande woning.

Re-Creatio

Dorpsstraat 1

4111 KR Zoelmond


+31 (6) 30042522

info@re-creatio.nl

twitterbutton.nl

Copyright Re-Creatio © All Rights Reserved